To takie proste!
Miejskie Przedszkole Nr 8
Strona głowna  /  Plan dnia
Plan dnia
 
 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W/G  NOWEJ  PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

 

 6.30- 8.00 - Schodzenie się dzieci , rozmowy z rodzicami, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem.

 

7.30- 12.30- Realizacja podstawy programowej.

 

8.00-8.15-Ćwiczenia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej

 

8.15-8.30- Przygotowanie do posiłku - zabiegi higieniczne

 

8.30-9.00- I śniadanie.

 

9.00- 9.10- zabiegi higieniczne

 

9.10-10.50- Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zainteresowania, umiejętności  i wiedzę dziecka z zakresu  mowy, przyrody, pojęć matematycznych, muzyki, plastyki oraz doskonalących jego sprawność fizyczną , zajęcia organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, zabawy ruchowe, zajęcia logopedyczne.

 

10.50-11.00- Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience.

 

11.00-11.30- II śniadanie                                                                                                                    

 

11.30-11.45- Zabiegi higieniczne w łazience.

 

11.45-13.15- Swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań w sali, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, praca indywidualna  z dzieckiem- rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie spostrzegawczości wzrokowo- ruchowej, słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela lub słuchanych z nagrań CD, zabawa ruchowa.

 

13.15-13.30- Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience.

 

13.30-14.00-Obiad                                                                                                                                             

 

14.00-14.15 - Zabiegi higieniczne w łazience

 

14.15 -17.30- Swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań w sali z uwzględnieniem ich zainteresowań i możliwości, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami, przekazywanie bieżących informacji dotyczących ich dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-10