To takie proste!
Miejskie Przedszkole Nr 8
Strona głowna  /  Rekrutacja 2017/2018
Rekrutacja 2017/2018
 
 
 

OGŁOSZENIE 1

Informuję, że lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie na r.sz. 2017/2018 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola, dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00

OGŁOSZENIE 2

Rodzice kandydatów przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług przez przedszkole w dniach od 04 maja 2017 r. do 12 maja 2017 r. w godzinach 8.00-15.45.

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy przyjętych do przedszkola.

OGŁOSZENIE 3

Informujemy, że umowy (na r.sz.2017/2018) z Rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola będą podpisywane w dniach 15.05.2017 r. - 19.05.2017 r.

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

OGŁOSZENIE 4

Dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zapewnione są miejsca w szkołach podstawowych w Ciechanowie.

OGŁOSZENIE 5

Dzieci 5-letnie mogą uczęszczać do oddziałów "0" w szkołach podstawowych w Ciechanowie.

OGŁOSZENIE 6

Rodzice dzieci nieprzyjętych , którzy w dalszym ciągu zainteresowani są przyjęciem dziecka do innej niepublicznej placówki przedszkolnej wskazanej przez Prezydenta Miasta Ciechanów, proszeni są o wpisanie się na listę w sekretariacie przedszkola do dnia 12.05.2017 r.

 
 
Informuję, że lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie na r.sz. 2017/2018 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola, 
dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00
 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie informuje, że  wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na r.sz. 2017/2018 odbywać będzie się    
od dnia 6 marca 2017 r., przyjmowanie wniosków od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 5 kwietnia 2017 r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o dokonanie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola
w terminie od 11 do 14 kwietnia 2017 r. w godz. 8.00-13.00 w sekretariacie przedszkola.   
 

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji na r.sz. 2017/2018 będą wywieszone w dniu 11 kwietnia 2017 r.

W r.sz.2017/2018 szkoły podstawowe zapewniają opiekę świetlicową dla dzieci 6-letnich.

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp8/wniosekprzedszkole2017-2018.doc
 
 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp8/oswiadczeniakryteria2017.doc
 
 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp8/kryterianaborudoprzedszkola.pdf

 

 

 

 

 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-04