To takie proste!
Miejskie Przedszkole Nr 8
Strona głowna  /  Plan dnia
Plan dnia
 
 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06:30–8:15        Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca
     z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się          dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany         informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty   z rodzicami.

08:15–9:00        Śniadanie. - Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności   samoobsługowe,             pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

09:00–11.00      Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:00–11:30      Drugie śniadanie . Czynności porządkowo-higieniczne.

11:30–13:00      Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, .(maluchy)

 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.(dzieci starsze)

13:30-14:00       Obiad. Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:00–17:30      Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-20